| No comments

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви съобщим, че Биологическият факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, „Фонд за дивата флора и фауна“ и „Зелени Балкани“ организират „Първа национална конференция по реинтродукция на консервационно значими видове“. Тя ще се проведе от 18 до 20 ноември 2015 г. в сградата на Биологическия факултет, бул. Драган Цанков №8, в рамките на ежегодното честване на Климентовите дни на Софийския университет.

Темата за реинтродукциите е изключително актуална в световен мащаб. Вниманието върху застрашените или локално изчезнали видове е обект на специален фокус в контекста на огромните усилия за съхраняване на биоразнообразието, възприети и като основен приоритет на Европейския съюз. В България редица институции и неправителствени организации работят по програми и проекти, в които са заложени дейности по възвръщане на видове в места, от които са изчезнали.

Конференцията ще даде висока гласност на тези важни дейности. Те ще бъдат представени пред научната и гражданската общественост. Очаква се висока посещаемост и широко отразяване на представените теми.

Средствата за организирането и провеждането на събитието са осигурени от съорганизаторите – Софийски университет „Св. Климент Охридски“,  „Фонд за дивата флора и фауна“, „Зелени Балкани“, както и от партньорите на събитието Научноизследователския сектор  и Фонд „Научни изследвания“ на Софийски университет и Студентския съвет на Софийски университет.

Конференцията се провежда под патронажа на Министерство на околната среда и водите.

 

Председател на организационния комитет:

проф. д-р Мариела Оджакова