Резюмета и статии

| No comments

Срокът за регистрация и заплащане на таксата за участие се удължава до 20.10.2015г.

В програмата са предвидени пленарни доклади на поканени гост лектори.

Представяне на резюмета:

Представяне на постери:

  • Максимален размер на постерите: 90 см. височина х 70 см. ширина;

  • Работните езици на конференцията са български и английски.

Публикуване на материалите от конференцията:

  • Представените на конференцията материали ще бъдат публикувани в пълен текст на английски език в ГОДИШНИК НА СУ (online и печатно издание), ако отговарят на изискванията на изданието и са получили положителни рецензии;

  • Авторите носят пълна отговорност за верността на изнесените научни факти;

  • Статиите да бъдат представени на електронен и хартиен носител в пълен текст в деня на регистрацията;

  • Статиите следва да бъдат оформени съгласно приложените изисквания.