Регистрационна такса

| No comments

Таксата за редовни участници, докторанти и студенти е в размер на 30 лева* за един материал (*благодарение на съорганизаторите и спонросите).

Краен срок за регистрация и заплащане на таксата е 01.10.2015г.

Регистрационната такса включва:

  • Сборник с резюмета;

  • Конферентни материали;

  • Кафе паузи.

Регистрационните такси се превеждат по банков път:

Банка: Българска народна банка

Адрес: Пл. „Александър I“, № 1, BG-1000 София,

IBAN: BG68 BNBG 9661 3100 1744 01

BIC: BNBGBGSD

НИС-СУ „Св. Кл. Охридски“

Основание за плащане: REINTRO3022 и име и фамилия на презентиращия автор